facebook

ATELIER BARBARA MOGET home
 

Voorwaarden Atelier Barbara Moget

• De factuur dient voor de eerst volgende les te zijn voldaan.

• De cursus moet worden gezien als abonnement. De cursus is geen knipkaart.

• Gemiste lessen worden niet doorgeschoven. De les wordt berekend.

• Lessen die geannuleerd worden door Barbara worden wel doorgeschoven. De les wordt niet berekend.

• Les gemist? Atelier Barbara Moget biedt de mogelijkheid tot inhalen. Je mag de les bij een andere lesgroep en binnen twee maanden inhalen. Het is aan de cursist om van deze mogelijkheid gebruik te willen of kunnen maken. Als inhalen niet tot de mogelijkheden behoort ligt de verantwoording niet bij Atelier Barbara Moget.

• Verlengen van de cursus is mogelijk maar wel aaneengesloten. Bij tijdelijk stoppen wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst.

• Gemiste lessen mogen niet na de cursus worden ingehaald op je eigen tijdstip, in je eigen groep. Wel bij een andere groep op een ander tijdstip. Er is hiervoor een zevende tafel beschikbaar, speciaal voor inhaallessen.
Als je stopt en geen nieuwe cursus neemt mag je wel inhalen op je eigen tijdstip in je eigen groep (aan de inhaaltafel).

• De mogelijkheid tot inhalen is een coulance-regeling. De tekencursussen mogen vergeleken worden met cursussen of abonnementen van sport, muziek of andere hobbymatige activiteiten. Bij deze cursussen is er niet altijd de mogelijkheid tot inhalen.

• Het atelier is gesloten op feestdagen en tijdens schoolvakanties. Lessen worden niet berekend.

• Graag uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden anders vervalt het recht op inhalen.

• Bij herhaaldelijk niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde plek vergeven aan iemand op de wachtlijst.

• Twee lessen voor het einde van de cursus ontvang je het verzoek of je wilt verlengen. Hiervoor krijg je 5 dagen bedenktijd. Als het Atelier geen reactie ontvangt kan de plek vergeven worden aan de volgende op de wachtlijst.

• Atelier Barbara Moget behoudt het recht een cursist te weigeren, voortijdig de cursus stop te zetten of de mogelijkheid tot verlengen te ontnemen. Dit is soms noodzakelijk als de cursist de adviezen niet opneemt en toepast, duidelijk aangeeft met tegenzin naar de lessen te komen of de lessen verstoort.

• Atelier Barbara Moget zal ouders / verzorgers adviseren te stoppen met de cursus als blijkt dat een jeugdige cursist de adviezen niet opneemt en toepast. Maar als de cursist veel plezier beleeft aan de lessen mag er wel verlengd worden.

• Bij voortijdig beëindigen van de cursus waarbij de beslissing is genomen door Atelier Barbara Moget wordt het restant van het cursusgeld teruggestort.

• Bij voortijdig beëindigen van de cursus waarbij de beslissing bij de cursist ligt is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

• Discussiëren over de voorwaarden wordt niet op prijs gesteld. Mocht er toch onduidelijkheden ontstaan over de voorwaarden zullen deze nogmaals verstuurd worden.

• Het atelier opent zijn deuren 2 minuten voor aanvang van de les. Aanbellen is niet nodig.

• Een losse les is mogelijk op voorwaarde van beschikbaarheid.

• Bij de proefles mogen ouders even een kijkje nemen in het atelier. Daarna graag tot de voordeur bij brengen en ophalen.

• Het atelier is gevestigd in een woonwijk. Hierdoor moet er extra rekening met de omwonenden gehouden worden. Daarom mag de auto niet voor het terrein van het atelier en die van buren geparkeerd worden. Dit geldt ook bij het brengen en halen van de cursisten, ook al is het maar van korte duur. Er mag ook niet geparkeerd worden met de auto bij de heg. Om beide hoeken van de straat of aan de overkant bij de zorgflat is voldoende parkeergelegenheid. Fietsen moeten tegen het hek.