facebook

ATELIER BARBARA MOGET home
 

Voorwaarden Atelier Barbara Moget

• De proefles wordt verrekend bij afname van een cursus.

• Je ontvangt na de proefles een inschrijfformulier en een digitale factuur.

• De factuur dient voor de eerstvolgende les te zijn voldaan.

• De cursussen wordt aangegeven met ‘lessen’ Dit moet worden opgevat als ‘weken’ of als ‘abonnement’. Na het verstrijken van de weken is de cursus ten einde. De cursus is geen knipkaart.

• Gemiste lessen worden niet doorgeschoven. De les wordt berekend. Het risico ligt bij de cursist.

• Lessen die geannuleerd worden door Barbara Moget zelf worden wel doorgeschoven. De les wordt niet berekend. Het risico ligt bij Atelier Barbara Moget.

• Het atelier is gesloten op feestdagen en tijdens schoolvakanties. Lessen worden niet berekend.

• Les gemist? Atelier Barbara Moget biedt de mogelijkheid tot inhalen. Je mag de les bij een andere lesgroep en binnen twee maanden inhalen. Het is aan de cursist om van deze mogelijkheid gebruik te willen of kunnen maken. Als inhalen niet tot de mogelijkheden behoort ligt de verantwoording niet bij Atelier Barbara Moget.

• Graag uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden anders vervalt het recht op inhalen.

• Bij herhaaldelijk niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde plek vergeven aan iemand op de wachtlijst.

• Verlengen van de cursus is mogelijk maar wel aaneengesloten. Bij tijdelijk stoppen wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst.

• Atelier Barbara Moget behoudt het recht een cursist te weigeren, voortijdig de cursus stop te zetten of de mogelijkheid tot verlengen te ontnemen. Dit is soms noodzakelijk als de cursist de lessen verstoord of als blijkt dat de cursist de adviezen niet opneemt en toepast.

• Bij voortijdig beëindigen van de cursus waarbij de beslissing is genomen door Atelier Barbara Moget wordt het restant van het cursusgeld teruggestort.

• Bij voortijdig beëindigen van de cursus waarbij de beslissing bij de cursist ligt is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

• Een losse les is mogelijk op voorwaarde van beschikbaarheid.

• Het atelier opent zijn deuren 2 minuten voor aanvang van de les.

• Bij de proefles mogen ouders even een kijkje nemen in het atelier. Daarna graag tot de voordeur bij brengen en ophalen.

• Graag tijdens de tekenles fiets of auto niet vlakbij of op het terrein van de buren parkeren. Dit geldt ook bij het brengen en halen van de cursist. Om de hoeken van de straat is voldoende parkeergelegenheid

• Discussiëren over de voorwaarden wordt niet op prijs gesteld.